Mida järgmisena? Maksu- ja Tolliamet kogub tõendeid Vikipeediast

Posted on Leave a commentPosted in Avalikkuse tähelepanu, Õiguspraktika

Kõik me teame, et Vikipeedia võimaldab kiiret ligipääsu informatsioonile. Keskkoolis rõhutati, et Vikipeedia andmetesse tuleks suhtuda skepsisega, kuna alati ei ole tagatud usaldusväärsust ning tegemist ei ole algallikaga. Lõputööde puhul on tegemist range keeluga. Maksu- ja Tolliamet suhtub aga veebientsüklopeediasse täie tõsidusega. Isegi nii kindlalt, et tõendiks võeti Vikipeediast pärinev informatsioon, millele tuginedes alustati väärteomenetlus. […]

Eesti Vabariigi kui õigusriigi tulevik

Posted on Leave a commentPosted in Avalikkuse tähelepanu

EESTI VABARIIGI KUI ÕIGUSRIIGI TULEVIK pöördumine   Justiitsministeerium Riigikogu Riigikohus Riigiprokuratuur Vabariigi president Õiguskantsler   Avaldame Eesti Vabariigi 100nda sünnipäeva eel ning Euroopa Liidu eesistumise perioodi alguses sügavat muret Eesti Vabariigi kui õigusriigi tuleviku pärast. Käesoleva pöördumisega juhime tähelepanu võimalikule – kas tahtlikule või tahtmatule – võimu kuritarvitamisele õiguskaitseasutuste poolt.   Põhiseaduse järgi on Eesti […]

Teenistussõiduk kui erivahend korrakaitseseaduse mõttes

Posted on 2 kommentaariPosted in Avalikkuse tähelepanu

Siinkirjutaja ei võta seisukohta politsei tegevuse üle ega hinda tegevuse eesmärgipärasust ja proportsionaalsust, vaid jätab selle töö teha korrakaitseorganitel. Analüüs käsitleb sõiduki erivahendina kasutamise aluseid. Oma analüüsis oleme tuginenud korrakaitseseaduse sätetele ning seaduse eelnõule.[1]   Ööl vastu laupäeva otsustas mootorattur põgeneda, kuna oli ületanud kiirust 101km/h ning tal puudus vastava kategooria juhiluba. Peale mõne minutilist […]

Kui prokuratuur …. milleski süüdistab, siis peab …. ju süüdi olema

Posted on Leave a commentPosted in Avalikkuse tähelepanu

Õigusemõistmine on läbi aegade olnud julm. Keskajal hukkasid surmamõistetu elukutselised timukad, kelle töökohustuste hulka kuulus ka piinamine, ihunuhtluse andmine või tulise rauaga häbimärgistamine. 19. sajandi alguses lõpetati toiminguna avalikud hukkamised ning õigusemõistmine viidi üle kohtusse ning vanglamüüride vahele. Kuigi karistamise vorm on muutunud, eksisteerivad timukad tänaseni. Kohtusüsteemi kõrval omab üha tugevamat mõju hukkamõistmine meedia vahendusel. […]

Sven Anton, Liina Hirv: lahkumine kriminaalkohtust ei päästa Venemaad vastutusest

Posted on Leave a commentPosted in Avalikkuse tähelepanu

Üha enam leidub meie hulgas neid, kellele globaliseerumine kui protsess on muutunud vastumeelseks. Seetõttu saavad populistidele kergeks sihtmärgiks muuhulgas rahvusvahelised organisatsioonid, mida on kerge süüdistada suutmatuses tegeleda ülemaailmsete probleemidega, kirjutavad Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrandid Sven Anton (Juris et de Jure üks autoritest) ja Liina Hirv. Kuigi kriitika ja erinevad arvamused on demokraatia üheks nurgakiviks, ei […]

Õigusuudised: Riigikohus toob eraparklatega seotud teemasse selguse

Posted on Leave a commentPosted in Avalikkuse tähelepanu

Märtsikuu 23ndal päeval 2016 tegi Riigikohus kõmulise otsuse[1], andes eraparklale (Europark OÜ) õiguse autode teisaldamiseks, kui parkija ei ole tasunud parkimistasu. Otsusest kumab rohkelt ebakõlasid ning arvamusi on rohkem, kui riigikogu voorudes esitatud presidendikandidaate. Peamiselt on otsuse kohta siiski kaks seisukohta: tegu oli 1) teadlikult kujundatud vaidlusega, mis soosib lõppkokkuvõttes parklaoperaatorite tegevust;[2]2) õigusrahu huvides parima […]

Juris et de Jure käis Tarbijakaitses

Posted on Leave a commentPosted in Avalikkuse tähelepanu, Õiguspraktika

Juris et de Jure esindajad käisid täna tarbijakaitseametis arutamas võimalusi, kuidas kaitsta lennureisijate õigusi senisest paremini. Oleme saanud reisijatelt kaebusi osas, kus lennuettevõtjad viivitavad hüvitiste maksmisega või keelduvad sootuks seda tegemast. Peamiseks ettekäändeks tuuakse force majeure‘i ehk vääramatu jõu esinemist. Kahjuks ei lähtu lennuettevõtted Euroopa Kohtu praktika käsitlusest ja tõlgendustest ning lennureisijate õigused jäävad paraku […]

Kas politsei tõenduslik alkomeeter on usaldusväärne?

Posted on Leave a commentPosted in Avalikkuse tähelepanu

Vana aasta õhtu. Sajab laia lund, väljas on temperatuur (–5) kraadi. Linnatänaval liigub valge hiiglaslik maastur, roolis noorik tütarlaps Annely, kes vaevu pedaalideni ulatub, pikad blondid juuksed seatud maitsekalt soengusse. Sõbrannadega oli just võetud paar pokaali šampanjat, kuid Annely teab, et see praeguseks peaks olema juba ammu verest välja läinud. Kuid karmi käega politseinikud Ivo […]

Parkimine eraparklas I osa – Üürileping, mille oled sõlminud enda teadmata

Posted on 1 CommentPosted in Avalikkuse tähelepanu

Sissejuhatus Kujuta ette olukorda, kus lähed sõbra juurde mõnusalt aega veetma. Sa pargid auto sõbra korteri ette ja astud uksest sisse. Peale pingelist jalgpallimatši või mõnusat koogiõhtut koos sõbraga, võid lahkudes saada aga väga ebameeldiva üllatuse osaliseks. Sinu auto on jäljetult kadunud! Kui lukustasid enda auto korralikult, on vähetõenäoline, et auto varastati. Pigem vedas sinu […]

Lapsporno kujutamine kirjanduses on Euroopas ja USA-s karistatav

Posted on 16 kommentaariPosted in Avalikkuse tähelepanu

Sissejuhatus On tõsi, et moraalne hukkamõist iseeneses ei anna alust kellegi karistamiseks kriminaalkorras. Karistamise aluseks peab olema õigushüvede kahjustamine või selline ohustamine, mis oma ohtlikkuse tõttu võib kaasa tuua kahjustamise[1] (nt joobes juhtimine või avaliku korra rikkumine). Just viimase – kaitse õigushüve ohustavate ehk ohtlike tegude eest – on paljud inimesed, sh paljud lugupeetud advokaadid, […]