Juris et de Jure käis Tarbijakaitses

Posted on Posted in Avalikkuse tähelepanu, Õiguspraktika

Juris et de Jure esindajad käisid täna tarbijakaitseametis arutamas võimalusi, kuidas kaitsta lennureisijate õigusi senisest paremini. Oleme saanud reisijatelt kaebusi osas, kus lennuettevõtjad viivitavad hüvitiste maksmisega või keelduvad sootuks seda tegemast. Peamiseks ettekäändeks tuuakse force majeure‘i ehk vääramatu jõu esinemist.

Kahjuks ei lähtu lennuettevõtted Euroopa Kohtu praktika käsitlusest ja tõlgendustest ning lennureisijate õigused jäävad paraku kaitseta.

Lennundusseaduse (LennS) § 603 lõikest 2 tulenevalt on tarbijakaitseametil õigus teha lennuettevõtjale ettekirjutus reisijatele hüvitise maksmise ja abi osutamise nõudega. Lisaks võimaldab seadus ettekirjutuse täitmata jätmise korral rakendada sunniraha. Seega on tarbijakaitseametil olemas pädevus ja õigus rakendada meetmeid lennuettevõtjate suhtes, mis aitaks kaitsta tarbijate õigusi.

Kohtumisel jäime esialgu eriarvamusele, kas LennS § 603 lg 2 eelduseks on esmalt tarbija poolt esitatud nõue või võib tarbijakaitseamet esitada teavituse alusel hüvitise nõude tarbija eest ise lennuettevõttele. Mis oleks suureks kergenduseks tarbijale, kelle juriidiline pädevus ei pruugi nõutaval tasemel olla. Toetudes seaduseteksti grammatilisele tõlgendusele ning normi eesmärgile, saab järeldada, et mõeldud on tarbijate kaitsmist. Juris et de Jure on seisukohal, et antud sätet tuleks tõlgendada tarbijat soodustavalt, mis annab tarbijakaitseametile õiguse teha ettekirjutus nõudes hüvitise maksmist ka isikutele, kes pole ise lennuettevõtte või tarbijakaitse poole pöördunud.

Kuna tarbijakaitseamet omab juhtimisfunktsiooni ja teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses, jääks vastupidise tõlgendamise kohaselt tarbija õigused kaitseta ning nõue esitamata. Seega oleks tarbijakaitseamet pelgalt pealtvaataja rollis ning ei täidaks määruse 261/2004 artikli 16 eesmärki.

Lennufirmade probleemidest kajastatavate lugude vastu on suur avalik huvi. Ajakirjanduse ülesandeks on nende teemade tõstatamine, kuna meie oma Nordica annab selleks pidevalt põhjust. Tarbijale oleks väga suureks kergenduseks, arvestades ärajäänud või edasilükatud reisist tingitud stressi ja kahjusid, et tarbijakaitse, ilma avaldust saamata rikkumise tunnuste ilmnemisel alustaks ennetavat menetlust ning võtaks tarvitusele seaduses sätestatud meetmed.

Et asi aga aruteluks ei jääks, otsustas Juris et de Jure esitada tarbijakaitseametile avalduse, mille eesmärgiks on tarbija õiguste tõhusam kaitsmine ning mis kohustaks lennuettevõtjaid rikkumiste eest vastutust võtma. Püstitatud eesmärgi saavutamise korral, ei ole hüvitise saamise õigus ainult konkreetsel reisijal, kes tarbijakaitseameti poole pöördus, vaid kõikidel reisijatel, keda rikkumine mõjutas.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga